Hjørring

Hjørring Kommune lukker social café

Decembernummeret af Hus Forbi er på gaden nu. Fremsendt foto

Kommunen fjerner tilskud til værested, som er den eneste Hus Forbi-distributør nord for Limfjorden. I mange kommuner er væresteder og varmestuer ramt af besparelser. Det fremgår af en artikel i årets sidste udgave af hjemløsemagasinet. 

Hjørring Kommune har fjernet et årligt tilskud på 570.000 kroner til Den Blå Sociale Café. Cafeen drives af Blå Kors, som dermed har set sig nødsaget til at lukke værestedet fra 1. augus 2023. Det skriver Hus Forbi i årets sidste udgave, som nu kan købes af sælgere overalt i landet.

På nuværende tidspunkt har Den Blå Sociale Café kontakt med 158 brugere, hvor 16 af dem er Hus Forbi-sælgere. Værestedets leder, Susanne Houmøller, er bekymret for, hvor brugerne skal gå hen, når cafeen lukker. Hun frygter, at de ikke får nok at spise, og at de mister deres sociale fællesskab.

– Der er mange, som sidder her fortvivlet og simpelthen ikke ved, hvor de skal gå hen nu. Mange af vores brugere vil gå hjem til deres lejligheder og forsumpe. Derudover vil mange af brugernes kost også forværres. Mange er underernærede og dropper generelt måltider, siger hun.

Udover Den Blå Sociale Café er der tre andre væresteder i Hjørring, som alle er kommunale. De andre væresteder er for henholdsvis ældre mennesker, misbrugere og folk med psykisk sygdom.

– Vores brugere vil hurtigt blive skubbet ud af de velfungerende borgere på ældrecenteret, og på psykiatristedet og på misbrugscenteret vil der ikke være plads. Det er små steder, som tager folk ind efter deres behov. Der er det også vigtigt at pointere, at der kan de ikke få mad, ligesom de kan her, påpeger Susanne Houmøller.

Blå Kors Danmark spurgte inden anden budgetbehandling i byrådet, om der ikke var mulighed for, at kommunen eventuelt kunne give et lavere tilskud fremadrettet. Svaret blev altså et nej. Kommunen har et sparekatalog, forklarer borgmester Søren Smalbro (V).

– Situationen i Hjørring Kommune er, at vi skal spare omring 70 millioner kroner. Vores kommunale tilskud ligger på 570.00 kroner, og det, synes vi, er en del penge. Jeg ved godt, at det er hårdt og barskt. Nu må vi se, hvad der skal ske i første omgang; tilskuddet kører jo til sommeren næste år. Det er sandt, at i vores nye kommunale budget, som vi lige har vedtaget, står der, at vi fjerner tilskuddet til Den Blå Sociale Café. Men jeg synes, at vi skal se på, om vi kan finde en løsning på det, siger borgmesteren og nævner “støtteforeninger, som kan bidrage til cafeens økonomiske situation” som en mulighed.

Hjørring Kommune er langt fra den eneste, som har valgt at skære i tilskuddet til varmestuer og væresteder. KFUM’s Sociale Arbejde, som driver 30 sociale cafeer og væresteder, oplyser således, at nogle kommuner havde lagt op til så store besparelser, at det ville have ført til lukninger. Det er dog lykkedes at få begrænset nedskæringerne, så alle væresteder kan køre videre, skriver redaktionen bag Hus ForB

Det kan man læse mere om i Hus Forbi i det nye år.

Fakta om Hus Forbi

Hus Forbi udkom første gang i august 1996. Anledningen var FN’s internationale fattigdomsår, og at København var europæisk kulturby ’96. Bladet, som sælges af hjemløse, tjener to formål:

  1. At være med til at skabe debat og dialog om og med hjemløse og socialt udstødte, som typisk ikke kommer til orde i medierne.Hus Forbi er med andre ord deres talerør og skal sætte deres holdninger, behov og ønsker på dagsordenen over for politikere, myndigheder og resten af danskerne i al almindelighed.
  2. At give de hjemløse sælgere mulighed for at tjene deres egne penge og have noget at stå op til. For mange er det at sælge Hus Forbi et værdigt alternativ til tiggeri eller kriminalitet, fordi de her tjener penge på lovlig vis ved at sælge et produkt, avisen, som de kan stå inde for.

Kommentarer